previous next

AD AMBROSIVM

XXX. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Sallustio amico meo multa sponte tribuisti. Nunc adice quae supersunt, ut ego quoque partem beneficii adeptus existimer. Supplementa autem desiderii eius a tabellario epistulae suggeruntur, quae stilo persequi superuacaneum duxi. Aptius est enim negotiis intimandis uiuae uocis indicium. Vale.

XXXI. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Itero postulatum pro Sallustio amico meo et, ut ipse adseuerasti, a te quoque in curam dudum recepto. Non quo metuam ne tutelam forte eius obliuione destituas, cum familiare sit constantiae tuae fideliter exequi recepta mandata, sed quia diligentiam meam fortuna amici saepe sollicitat et laborantibus commendatio una non sufficit, licet tenaciter memorem rursus admoneo. Praestabit beneficii tui celeritas, ne sit mihi necesse idem saepius facere. Vale.

XXXII. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Fratres mei Dorotheus et Septimius laudabiles uiri unam tuam epistulam pertulerunt. Sed mihi religio fuit istiusmodi captare compendium, ut et tibi geminata officii responderet usura, et singulis honor debiti testimonii proueniret. Nam etsi tibi Dorotheus frater noster probatus est, cupio tamen ut eum in maiorem modum iudicii mei praerogatiua conciliet, quod futurum esse non ambigo, cum adfectio boni animi capax sit augmenti, quotiens meritis prouocatur. Vale.

XXXIII. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Licet arbitrer superiores litteras meas quibus, ut fratrem meum Marcianum ab iniuriis uindices, postulaui, in manus tuas esse delatas, abstinere tamen etiam secunda petitione non debui, ut necessitatem uiri optimi sed inuidia tyrannici temporis inuoluti precatio geminata testetur. Quare rursus te ad amici defensionem exhortor, cuius tenuitas orta ex integritate non patitur, ut annonarum pretia possit exsoluere, quae iam multis eiusdem temporis iudicibus imperialis clementia relaxauit. Erit igitur tibi facilior ad impetrandum uia, cum meritorum tuorum opitulatio aliorum iuuetur exemplis. Vale.

XXXIV. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Naeui instar est, ut frater meus Magnillus uicaria potestate per Africam functus testimonio omnium publice priuatimque conspicuus uariis in ea prouincia retardetur obstaculis. Nosti optimi uiri maturitatem ceterasque artes bonas, quibus etiam tuum amorem, cum Liguriam gubernaret, adtraxit, et ideo apud te redundantis est operae laudare compertum. Quare inpendio peto ut, cum a baiulo litterarum causas morarum eius acceperis, religiosum pro eius reditu interuentum digneris adhibere, quo tandem patriae restitutus longae peregrinationis iniuriam desiderata quiete commutet. Vale.

XXXV. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Ex usu uenit, ut opem desiderantes ad suffragia probata confugiant. Horum unus Eusebius est, qui adulescentiae prolapsus errore notatusque iudicio exploratissimum remedium ueniae imperialis implorat. Sed ut ei celeriter adrideat effectus optati, deferri in curam tuam spem petitionis optauit; cuius haec summa est, ut iudicati remissione famae suae uulnus excludat. Vale.

XXXVI. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Filius meus Caecilianus uir clarissimus, qui nunc communis patriae gubernat annonam, certo cognouit indicio aduersarium suum Piratam nomine uel eius procuratorem spem tui fauoris hausisse. Negaui solere te recipere in tuam curam pecuniarias actiones. Ille tamen, ut est hominum superuacua plerumque trepidatio, consentaneas sanctis moribus tuis de me litteras postulauit. Non abnui operam meam facilia et iusta poscenti. Summa est igitur inpositi mihi muneris: contra absentem ciuem simulque districtum publicis curis non sinas quidquam de iustitia tua sperare praesidium. Sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus, quibus litigator utatur salua conscientia tua. Vale.

XXXVII. SYMMACHVS AMBROSIO

[1] Dysarius clarissimus uir, qui inter professores medendi summatem iure obtinet locum, adfinem suum eundemque cognominem tradi patrocinio tuo meo optauit oratu. Libens amicissimi uiri desiderio satisfeci, ut una uia et te excolerem salutem dicendo et illius usui commodarem. Fac igitur, oro, ut commendatum tuearis auxilio, me sermone uicario munereris. Vale.


previous next